เราไม่ทิ้งกัน เปิดช่องทางเพิ่ม ร้องเรียนไม่ได้เงิน 5000 - BisNews

เราไม่ทิ้งกัน เปิดช่องทางเพิ่ม ร้องเรียนไม่ได้เงิน 5000

เราไม่ทิ้งกัน เปิดช่องทางเพิ่ม ร้องเรียนไม่ได้เงิน 5000

สำหรับมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ที่กระทรวงการคลังเปิดช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ล่าสุดวันนี้ 20 ก.ค. กระทรวงการคลังจะได้โอนเงิน 5,000 บาท ให้กับผู้ที่เข้าเกณฑ์ตามโครงการ เราไม่ทิ้งกัน อีก 4 แสนคน ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ สามารถตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียน ได้ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com และยังสามารถ สละสิทธิ์ ยกเลิกการลงทะเบียน ยกเลิกการทบทวนสิทธิ์ รวมถึงเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินได้ด้วย
เราไม่ทิ้งกัน
ทางปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการ ผวจ.ทุกจังหวัด แจ้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ 5,000 บาท ด้วยอีกช่องทางหนึ่ง ภายหลังกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ ณ สาขาของ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18 ถึง 29 พ.ค. 63
ร้องเรียน เราไม่ทิ้งกัน
สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังสาขาของธนาคาร สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 พ.ค. 63 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัด ร่วมให้ข้อมูล คำปรึกษา จำแนกประเด็นปัญหาต่างๆ แล้วรวบรวมนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายสัปดาห์ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไป
เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการจะร้องเรียนเกี่ยวกับเงิน 5,000 บาท ของมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน สามารถเดินทางไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 พ.ค. 63
ขอบคุณ กระทรวงการคลัง
เรียบเรียง siamtoday
Powered by Blogger.